כל מה שצריך לדעת על איך מפחיתים היטל השבחה

תשלום היטל ההשבחה מוטל על בעלי הנכס או החוכר לדורות של נכס המקרקעין, אם ישנו כזה, ביום מתן האישור שבגינו הושבח הנכס. ועדיין, גם כשזה כך, נרצה לבדוק כיצד ניתן להפחית את היטל ההשבחה שנקבע על הנכס.

כל מה שצריך לדעת על איך מפחיתים היטל השבחה

חוק התכנון והבנייה המוטל על האזרח, מטיל את חובת תשלום היטל ההשבחה, וכך גם הוא מעניק פטורים מסוימים מתשלום היטל זה – כמובן במקרים מאוד מסוימים.

מדובר על פטור שמוענק בשל המצב הכלכלי של הנישום וכלה בפטור מהיטל המס שמוענק בשל סוג המקרקעין שבהם חלה ההשבחה.

קביעת היטל ההשבחה

גובה ההיטל נקבע על ידי שמאי מקרקעין מטעם העירייה אשר מעריך את שווי ההיטל. גובה ההיטל מחושב על פי מצב תכנוני, פיזי ומשפטי של הנכס.

לביצוע שומה, חייב בעל הנכס לצרף מסמכים אלה:

  • יש לצרף תקנון עמותה עם אישורי מס ותצהיר לגבי יעוד כספי התמורה מהיטל ההשבחה.
  • אם הנכס רשום בבעלות חברה, יש לצרף אישור מורשה חתימה והעתק תעודת הזהות של בעליו.
  • נוסח טאבו מרוכז ועדכני הכתוב בצורה משפטית.
  • אישור זכויות ממנהל מקרקעי ישראל – במידה וזכויות הבעלים לא רשומות בנסח הטאבו.
  • יש לצרף חוזה מכירה\רכישה עדכני וחוזה רכישה קודם.
  • יש לצרף חוזה חכירה עם רשות מקרקעי ישראל.

איך מקבלים פטור בהיטל השבחה?

לקבלת פטור מהיטל השבחה, יש להגיש בקשה לקבלת הפטור ורשות המקרקעין או מהעירייה. ניתן להגיש את הבקשה עוד לפני הוצאת השומה ודרישת תשלום וזאת, כאשר מגישים לרשות המקומית בקשה להוצאת היתר כזה או בקשה לקבלת אישור להעברת זכויות בטאבו בעת מכר נכס.