כל המידע על הפקעות מקרקעין

1791008 (1)-min

הפקעות מקרקעין הינה רכישה כפויה של זכויות פרטיות במקרקעין על ידי המדינה או מטעמה. על פי רוב, המדינה מפצה את הבעלים. כך, במקרה של צורך בסלילת כביש, בהתקנת מדרכה, לצורך חנייה ציבורית או מבנים ציבוריים ועוד. הדבר נעשה, בין היתר, במסגרת תוכניות איחוד וחלוקה המוצעת על ידי הרשויות השונות. בעת הזאת נוצרת סיטואציה מורכבת. מצד אחד בעל הקרקע שאינו מעוניין שינגסו לו בשטח ומצד שני צרכי הציבור. בדרך כלל, צרכי הציבור והאינטרסים שלו הם הדומיננטיים וההפקעה, אכן, תתבצע.

מחלוקות כספיות

הגורם המפקיע קובע את הפיצוי הכספי אותו הוא מעביר ללקוח ועושה זאת על פי חוות דעת הנקבעת על ידי שמאי מטעמו. מחלוקות עלולות לצוץ כאשר בעל הקרקע אינו מסכים עם ההערכה המוגשת לו בגלל סיבות שונות ביניהן: ירידת ערך הנכס בגלל שינוי יעוד הקרקע או פגיעות אחרות בזכויות המוקנות לו. באפשרותו להגיש השגה על הפיצוי על ידי הגשת שומה נגדית של שמאי מטעמו. הערעור מוגש לוועדה המקומית תוך שלוש שנים מיום תחילת תוקפה של התוכנית. (למעט במקרה של הפקעה). יש לדעת כי חלה התיישנות במקרה הנ"ל ולאחר התקופה הנ"ל לא ניתן להגיש את הערעור.

תהליך מסודר

התביעה לפיצויים נעשית בגין סעיף 197 לחוק התכנון והבניה. את התביעה מגישים לוועדת התכנון שאישרה את התוכנית בצירוף הערכת ירידת ערך הנעשית על ידי שמאי מקרקעין מוסמך. תביעות לפיצוי הנדחות על ידיה תועברנה לוועדת ערר. האחרונה עשויה לקבל את התביעה אך לא את גובה הפיצוי. (במקרים כאלו ימונה שמאי מקרקעין מכריע). היא אף יכולה לדחות אותה. במקרה כזה, ניתן לשקול הליכה לבית משפט מחוזי לקבלת החלטתו. מומלץ לקבל שירות משמאי בעל מוניטין בתחום. למידע אודות שמאי מקרקעין בחיפה

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
אמיר רדקו

אמיר רדקו

בעברו היה אמיר איש עסקים מצליח, לפני שהחליט לעשות הסבה ולתרום מהידע שלו בהורה. בנוסף הוא תורם את הידע שלו עם מאמרים באתר.

אולי גם יענין אותך...