פיצויים לניצולי שואה מרומניה

פיצויים לניצולי שואה מרומניה

כאשר מתייחסים מבחינה היסטורית אל השואה של יהודי אירופה בכל מדינות אירופה, ניתן לראות כי כולם הוכרו על ידי ממשלת גרמניה ומתוקף הכרה זו זכאים לפיצויים ולתגמולים שונים.  כאשר מתייחסים ליהודי רומניה, אז במשך שנים רבות הם לא הוכרו על ידי ממשלת גרמניה כניצולי שואה, וכך טענה פעמים רבות כי אצל הרומנים כלל לא הייתה שואה.  […]