מהי הפקעת קרקע?

הפקעה קרקע היא מעשה של ממשלה התובעת רכוש בבעלות פרטית כנגד רצונם של הבעלים, לכאורה, שישמש לטובת הציבור הרחב. יש מקומות בעולם בהם נכסים מופקעים לרוב על מנת לבנות כבישים מהירים, מסילות ברזל, שדות תעופה או פרויקטים אחרים של תשתיות.

מהי הפקעת קרקע

הפקעה היא מעשה של ממשלה הטוענת לרכוש בבעלות פרטית שישמש לרווחת הציבור הרחב. ניתן להפקיע נכסים לצורך בניית כבישים מהירים, מסילות ברזל, שדות תעופה או פרויקטים אחרים של תשתיות.

יש לפצות בעלי נכסים באופן הוגן על נכסים המופקעים, על פי הוראת התיקון החמישי. כמו כן, יש לשלם לבעל הנכס עבור התפיסה, כיוון שהתיקון החמישי לחוקה קובע כי "לא ניתן להפקיע רכוש פרטי לשימוש ציבורי ללא פיצוי".

הצעה לרכישת קרקע

בכמה תחומי שיפוט, ממשלות נדרשות להרחיב הצעה לרכישת הנכס הנושא לפני שתנקוט בשימוש בתחום הדומיננטי (משפטי). בעלים יכולים לערער על חוקיות ההתקף וליישב את עניין שווי השוק ההוגן המשמש לפיצוי.

הצדקה להפקעת קרקע

הצדקה עיקרית נוספת להפקעה מגיעה מתחום בריאות הציבור. מקובל להכיר בכך שאירועים המאיימים על בריאות הציבור, כמו זיהום סביבתי רעיל באזור, מצדיקים את הממשלה הפועלת להעתקת האוכלוסייה הנגועה באזור, וחלק מהפעולה הללו עלולות לגרום באופן הגיוני לממשלה להפקיע את רכושם של התושבים המועברים

מהי הפקעת ממשלה?

הפקעת ממשלה נפוצה ברחבי העולם, בדרך כלל מלווה בהסכמה כי על הבעלים לקבל פיצוי הולם עבור הנכסים שהם מפסידים.

החריגים להסכמה על פיצויים צודקים הם בעיקר במדינות קומוניסטיות או סוציאליסטיות, בהן ממשלה עשויה להפקיע לא רק אדמות אלא עסקים מקומיים או זרים שיש להם נוכחות במדינה כזו או אחרת ונכון לבדוק אותה.