כל מה שרציתם לדעת על הלוואה בערבות המדינה

הלוואה בערבות מדינה היא הלוואה שמוענקת לעסקים בקריטריונים שונים שנקבעו על ידי משרד האוצר. מטרתן של ההלוואות הללו היא לסייע לעסקים כדי שיוכלו לנהל את עסקיהם באופן הנכון בעזרת כספים שישמשו אותם לפיתוח עסקי או להון חוזר.

הלוואה בערבות מדינה

מצוקות כלכליות הן עקב האכילס של עסקים רבים שאינם מסוגלים להתפתח ללא מימון הן בעת הקמת העסק והן במהלך הפעילות העסקית שלו. המדינה החלה לפני כמה שנים להציע הלוואה בערבות מדינה לעסקים על פי מדרג שהוסכם עליו מראש וזאת בהתאם לגודלו של העסק, היקף הפעילות העסקית השנתית שלו, עוסקים מורשים או חברות בע"מ.

הגשת בקשה לקבלת הלוואה בערבות מדינה

הלוואה מועדפת זו היא בתנאים מסחריים הרבה יותר טובים מהלוואות אחרות, מבחינת ריביות ועמלות. מעבר לכך זו הלוואה שניתנת לטווח הארוך בערבות המדינה, תוך השארת ביטחונות גם מהצד של הלווה.

כיוון שהדבר כרוך בתהליך מובנה, הדרך הנכונה היא לבצע מהלך זה באמצעות יועץ עסקי מקצועי ומיומן כמו למשל דורון עמית, אשר עוסק בתחום ספציפי זה ויכול לסייע לבעל העסק להכין את כל המסמכים הנדרשים ולהגישם באופן מקצועי.

כמה מהבנקים המסחריים בישראל הוסמכו לביצוע תהליך זה ונציגיהם נפגשים עם בעל העסק ועם היועץ העסקי שלו ומקבלים מהם מידע מקיף על ההתנהלות העסקית על כל רבדיה. המידע מגובה בתוכנית עסקית מפורטת על התוכניות להווה ולטווח הארוך, תזרים מזומנים, תקציב לכמה שנים ודוחות רווח והפסד עדכניים.

בהתאם לקריטריונים שנקבעו, הבנק מעדכן את הלקוח אם ההלוואה אושרה, מה הגובה שלה ומה שיעור הביטחונות. אם לחברה אין ביטחונות נזילים, חלק מסכום ההלוואה שאושרה יישאר בחשבון הבנק כביטחונות ולאחר תשלום לאורך תקופה מפחיתים אותו.

רגע לפני הלוואה, למדו כיצד ייעוץ עסקי יוכל לסייע לכם בהחלטה נכונה