החזרי מס לשכירים באופן עצמאי, מתי זה כדאי?

החזר מס לעובד הינו החזר מסים שהעובד שילם במהלך השנה, ולא נמכה על ידי המעסיק. מס הכנסה מנכה מסים מתלוש השכר של העובד לכיסוי הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות. אם הסכום שנמשך עולה על החוב במסים אלו לשנה, אזי ייתכן שיגיע החזר לעובד. מס ההכנסה מאפשר למעסיק לבחור כמה ניכוי מס הכנסה פדרלי הוא רוצה […]