בנק ישראל מחיקת רישום

בנק ישראל מחיקת רישום

לא כולם יודעים אך בהתאם לחוק, נאספים נתונים שונים אשר אלו מרכיבים את המידע בדבר היכולות של כל אזרח ישראלי מבחינה כלכלית. נתונים אלו מהווים המרכיבים את הדירוג של הבנקים ושל חברות האשראי אשר על סמך אלו הם מבססים את ההחלטות האם אפשר לאפשר מן אשראי או הלוואה ליחיד או לחברה. אז כאן נשאלת השאלה. […]