סגירת תיק משטרתי פתוח – איך לפעול נכון?

תיק פתוח במשטרה זה מתכון לצרות. כשהתיק קיים כל הסתבכות הכי קטנה עם החוק הופכת גדולה יותר בגלל שלנאשם יש כבר תיק פתוח. בסיום החקירה של כל תיק המשטרה מעבירה את התיק ליחידה התובעת שהיא אחראית להטיל את הקנס / מאסר או כל עונש אחר שקבוע בחוק לעבריין שהורשע.  במקרים מסוימים, ההליך נעצר ואפשר לפעול […]