כל מה שצריך לדעת על איך מפחיתים היטל השבחה

תשלום היטל ההשבחה מוטל על בעלי הנכס או החוכר לדורות של נכס המקרקעין, אם ישנו כזה, ביום מתן האישור שבגינו הושבח הנכס. ועדיין, גם כשזה כך, נרצה לבדוק כיצד ניתן להפחית את היטל ההשבחה שנקבע על הנכס. כל מה שצריך לדעת על איך מפחיתים היטל השבחה חוק התכנון והבנייה המוטל על האזרח, מטיל את חובת […]